Kasutustingimused

Soovime, et saaksid meie pakutavast online hasartmängude teabest kasu. Soovime, et sa meie veebilehe kasutamisel oleksid teadlik reeglitest ja tingimusest.

Tere tulemast lehele OnlineCasinoReports

OnlineCasinoReports lehel on hea meel tutvustada sulle, meie lugejale, asjakohaseid, läbipaistvaid, ajakohaseid ja teadlikke soovitusi hasartmängulehtede ja nende pakutavate teenuste kohta. Oleme ainult infokeskus ega paku hasartmänguteenuseid ega hõlbusta finantstehinguid.

HouseTechAds LTD teeb koostööd siduspartneritega, haldab, opereerib ja loob regulaarselt strateegilist kvaliteetset mitmekeelset sisu. Lisaks pakume laia valikut kommentaare ainult meelelahutuslikel eesmärkidel ega esinda otseselt ega kaudselt ühtegi hasartmängulehte ega -teenust.

Järgmised kasutustingimused peaksid meie lugejaid juhendama OnlineCasinoReports teenuste kasutamisega seotud reeglite ja tingimuste osas ning toimima lepinguna meie ja sinu, meie lugeja, vahel.

Privaatsus

OnlineCasinoReports on pühendunud sinu privaatsusele ning haldab ja kaitseb sinu isikuandmeid vastutustundlikult. OnlineCasinoReports uudiskirja tellimisel kinnitad, et olete 18+ ja nõustud meie kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika reeglitega.

Kui sa ei soovi enam saada meie uudiseid, uuendusi ja aeg-ajalt pakkumisi sisaldavaid e-kirju, võid tellimisest loobuda. Kõigil meie e-kirjadel on tellimusest loobumise link, mis kuvatakse meie e-kirjade allosas.

Lepingu aktsepteerimine ja muutmine

Registreerudes meie juures või sirvides meie veebilehte, nõustud meie kasutustingimustega (edaspidi "leping") ning meie reeglite ja tingimuste piiride ja piirangutega. See on ainus tingimus, mille alusel saad juurdepääsu meie veebilehel sulle kättesaadavaks tehtud sisule ja seda kasutada.

Loe leping hoolikalt läbi, kuna selle veebilehe kasutamisel kinnitad, et nõustud meie kasutustingimustega ja järgid neid. Kui meie lepingus on mõni osa, millega sa täielikult ei nõustu, soovitame sul sellelt veebilehelt lahkuda ja meie veebilehte või teenuseid enam mitte kasutada.

OnlineCasinoReports jätab endale täieliku õiguse teha lepingus muudatusi, kui me seda vajalikuks peame. Teeme need muudatused oma äranägemise järgi, ilma et oleks vaja lugejaid tehtud muudatustest teavitada.

Kui jätkad veebilehe kasutamist, loeme, et oled lepingus tehtud muudatustega nõustunud ja nendega tutvunud. 

Veebilehe ja teenuste kasutamine

Kasutades OnlineCasinoReports lehe pakutavaid teenuseid või teavet, nõustud mitte kasutama veebilehte, sisu ega meie teenuste mis tahes osa ebaseaduslikeks tegevusteks ning nõustud kasutama seda asjakohaste jurisdiktsiooniseaduste alusel.

OnlineCasinoReports ei vastuta kolmandate osapoolte nõuete, kaotuste, kahjude, kulude ja kohustuste (sealhulgas tasud ja kulud) eest, mis on seotud sinu poolt käesolevate tingimuste rikkumisega või tulenevad sellest.

Selle veebilehe kasutamise ajal nõustud mitte üles laadima ega edastama arvutiviirusi, makroviirusi, trooja hobuseid ega midagi muud, mis võib segada, katkestada või häirida arvuti, arvutivõrgu või mõne muu/muude mobiiliseadme/mobiiliseadmete standardset tööprotseduuri.

OnlineCasinoReports avab oma veebilehe oma liikmetele arutlemiseks ning me usume, et nad teevad seda meie kogukonna juhiste kohaselt seaduslikult ja tsiviilselt. 

Autoriõigustest teatamine 

Kogu meie veebilehel avaldatud sisu on autoriõigustega kaitstud ja OnlineCasinoReports omand. Seetõttu rikub meie sisu või materjalide igasugune ebaseaduslik kasutamine, paljundamine ja levitamine otseselt meie autoriõigust ja on vastuolus kaubamärgiseadustega.

Ilma meie eelneva kirjaliku loata ei tohi sa meie sisu kopeerida, levitada, salvestada ega edastada äriliseks kasutamiseks. Sinu uudiskirja tellimust (või mis tahes üksikut väljaannet) ei tohi üle kanda, oksjonile panna ega müüa.

Ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi sa meie sisu kopeerida, postitada, uuesti avaldada, edastada ega levitada veebiteadetele, teadetetahvlitele, ajaveebidesse, sisevõrkudesse, jututubadesse ega mujale.

Üle rõhutades, meie veebilehte kasutades nõustud mitte kopeerima meie sisu ega tegema meie sisust kokkuvõtet/koopiat, et seda ühelgi teisel veebilehel või teenuses kasutada.

Intellektuaalse vara õigused

Nagu eespool täpsustatud, on kogu meie veebilehe sisu OnlineCasinoReports omand; See hõlmab kogu meie pakutavat teavet, meie materjale, graafikat, ajaveebe, arutelufoorumeid ja kõiki muid sellel veebilehel leiduvaid funktsioone.

Sa ei tohi proovida volitamata juurdepääsu meie veebilehe ühelegi osale või komponendile ega luua ega avaldada hüperlinki meie veebilehe ühelegi osale. Lisaks ei tohi meie veebilehe kaudu üles laadida ega edastada sisu, mida võidakse pidada solvavaks, sündsusetuks, nilbeks või taunitavaks või mis võib meile või meie kasutajatele ebamugavust või asjatut ärevust põhjustada.

Jätame endale täielikult õiguse selline sisu viivitamatult kustutada ilma teavituse või selgituseta. 

Sinu, kasutaja, kinnitus

Kogu sisu, mille võid sellele veebilehele esitada (e-posti teel, postituste, kasiinoülevaadete, kommentaaride, ideede, küsimuste, fotode, videote või muul viisil) loetakse sisuks, mille puhul annad OnlineCasinoReports lehele mitteeksklusiivse, kasutustasuta, igavese, ülekantava, tühistamatu ja täielikult all-litsentseeritava õiguse seda kasutada, reprodutseerida, muuta, kohandada, tõlkida, levitada, avaldada ja sellest tuletatud teoseid luua.

Meil on õigus selliseid uuesti esitamisi avalikult kuvada ja esitada kõikjal maailmas mis tahes meedias (juba teadaolevas või väljatöötatavas) ning kasutada sinu esitatud nime seoses sellise esitamisega. OnlineCasinoReports võib oma äranägemisel esitada ka sinu kommentaaride omistusi, kui vaja.

Kolmanda osapoole sisu

OnlineCasinoReports võib pakkuda linke teistele veebilehtedele või ressurssidele eesmärgiga pakkuda oma kasutajatele suuremat väärtust. Kui mõni veebileht või ressurss pole saadaval, ei vastuta meie sellise kättesaamatuse eest. Me ei toeta mitte mingil juhul neid veebilehti ja ressursse ega vastuta (otseselt ega kaudselt) selliste veebilehtede privaatsuse sisu või -tavade, sealhulgas vääresitamise või laimava sisu eest, mida nad võivad kujutada.

See hõlmab kõiki tooteid, reklaame või muid materjale või teenuseid, mis on sellistelt veebilehtedel või ressurssides piiranguteta saadaval. Me ei vastuta kahjude või süütegude eest, mis on põhjustatud (või väidetavalt põhjustatud) sellise sisu, välistel veebilehtedel ja ressurssidel pakutavate kaupade või teenuste kasutamisest või neile tuginemisest.

Kasutades OnlineCasinoReports materjale, linke või soovitusi, teed seda omal riisikol ja me ei vastuta kahjude või kaotuste eest, mis on otseselt või kaudselt tulenevad selle veebilehe teabest või materjalidest.

Litsents ja reklaamid

OnlineCasinoReports ja meie reklaamijad meie veebilehel on seotud 2014. aasta hasartmängude litsentseerimise ja reklaamimise seaduses rakendatud tegevusjuhistega. Meie eesmärk on vältida hasartmängude saamist kuritegevuse või korrarikkumiste allikaks või kuritegevuse või korrarikkumise toetamiseks.

Meie eesmärgid hõlmavad laste ja teiste haavatavate isikute kaitsmist hasartmängudega seotud kahju või ärakasutamise eest ning hasartmängude aususe ja avalikkuse tagamist. Kõiges, mida avaldame, võtame alati arvesse ülaltoodud litsentseerimise eesmärke ja tegutseme kooskõlas ülaltoodud litsentseerimise eesmärkidega.

Vastutusest loobumine ja hüvitis

Enne meie sisu või soovituste lugemist või kasutamist (või enne OnlineCasinoReports lehel registreerumist) pead veenduma, et online hasartmängud on sinu elukohariigis, piirkonnas või osariigis seaduslikult lubatud.

Vastutad oma riigi, piirkonna või osariigi kehtestatud hasartmänguseaduste järgimise eest ning selle eest, et vastad hasartmängude mängimiseks ja meie veebilehe sisu lugemiseks/kasutamiseks seatud miinimumeale.

Nagu eelnevalt öeldud, pakume laia valikut sisu, teavet, kommentaare ja meelelahutust. Me ei saa garanteerida sisu täpsust või täielikkust mis tahes konkreetsel eesmärgil või kasutusel. OnlineCasinoReports pakub alati täpset ja usaldusväärset sisu, kuid me ei saa tagada ega garanteerida, et midagi ei lähe valesti või ei uuendata õigel ajal.

Anname alati endast parima, et pakkuda kasulikku ja huvitavat teavet. Siiski ei saa me lubada, et sisu (või mõni teenus) edastatakse sulle katkestusteta, turvaliselt või vigadeta. Teisisõnu jätab OnlineCasinoReports endale õiguse eksida, kuigi me püüame alati olla täpsed.

Ei OnlineCasinoReports ega ükski meie partner ei garanteeri toodete, teabe, teenuste või muude materjalide kvaliteeti, mida võid osta või hankida/saada meie soovituste, teabe või reklaamide kaudu. Seetõttu ei saa me garanteerida, et meie sisu, pakkumised või teave vastavad sinu ootustele, kuid püüame kõik vead võimalikult kiiresti parandada. 

Vastutuse piiramine

Kasutades meie veebilehe sisu, võtad ise täieliku vastutuse mis tahes pakutavate garantiide eest, sealhulgas otsesed või kaudsed: garantiid, sealhulgas ilma piiranguteta, omandiõiguse garantiid või kaudsed garantiid turustatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta.

Selle lepinguga võtad endale kogu riski meie teenuste kvaliteedi ja toimivuse ning selle sisu täpsuse või täielikkuse osas: seoses meie veebilehe, mis tahes sisu või meie pakutavate teenuste, tööriistade, omaduste või toodete või soovitustega.

Teame, et teatud riigid või piirkonnad ei luba kaudsete garantiide välistamist ega vastutuse piiramist juhuslike või kaudsete kahjude eest, mistõttu ülaltoodud piirangud või välistused ei pruugi sinu puhul kehtida. Sellistel juhtudel on meie ja meie kolmandatest osapooltest sisupakkujate vastutus piiratud seadusega lubatud suurimas ulatuses.

Kui sul tekib sellel veebilehel pakutava sisu tõttu kaotus, rahulolematus või pettumus, on sinu parim abinõu selle veebilehe kasutamine kohe lõpetada. OnlineCasinoReports ei vastuta hüvitiste eest, sealhulgas kaudsete, juhuslike või karistuslike kahjude ja saamata jäänud kasumi eest.

Meie veebilehel avaldatud sisu on mõeldud kasutamiseks ainult informatiivsel ja meelelahutuslikul eesmärgil. See ei tee meid vastutavaks mis tahes toimingute tulemuste eest, mis põhinevad meie veebilehel loetul või sulle e-posti või OnlineCasinoReports turundusmaterjalide kaudu saadetud sisul.

Me ei tegele online ega mobiilihasartmängudega ning seetõttu ei võta me vastu ega hõlbusta finantstehinguid, mis on seotud panuste tegemisega. 

Kasutustingimuste viimane uuendus: 6. märts 2022.

Tähtis teade

Seda lehte kasutades kinnitad, et oled üle 21-aastane ja annad meile nõusoleku küpsiste seadistamiseks. Kasutame küpsiseid sinu kasutuskogemuse parandamiseks, isikupärastatud reklaamide või sisu esitamiseks ja liikluse analüüsimiseks. Loe rohkem